Poniżej znajdują się ważne dokumenty szkolne: statut, program wychowawczo-profilaktyczny, wewnątrzszkolne zasady oceniania i regulamin dyżurów nauczycieli.

Statut        Uchwała o zmianie w statucie       Załącznik do uchwały o zmianie w statucie         Program wychowawczo–profilaktyczny          Wewnątrzszkolne zasady oceniania            Regulamin dyżurów nauczycieli