Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie

 

Historia szkoły jest bardzo długa, troszeczkę zagmatwana, a przy tym bardzo ciekawa.

Pierwsze dziesięciolecia istnienia placówki związane są ściśle z budynkiem Akademii Chełmińskiej, który znajduje się przy ulicy Szkolnej 6. Szkoła w tym budynku funkcjonował od roku 1920 aż po rok 1999. Wróćmy do początków XX wieku. Jest rok 1920 państwo polskie po ponad 123 latach niewoli zaborczej odradza się. Szczególnie radośnie niepodległość witają chełmnianie, którzy już dość mieli jarzma pruskiego. Władze oświatowe powołują do istnienia Publiczne Szkoły Podstawowe, które mają kształcić Polaków na potrzeby wolnej Ojczyzny. Okres międzywojenny szybko mija i nastają ciemne dni okupacji hitlerowskiej. 1 września 1939 roku młodzież chełmińska nie usłyszała pierwszego szkolnego dzwonka tylko ryk samolotów bombowych i myśliwskich z czarnym krzyżem na boku. W czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy utworzyli tu szkołę dla dzieci polskich z wykładowym językiem niemieckim. Okupant z wrodzoną sobie brutalnością przystąpił do niszczenia wszystkiego co polskie. W szkole znajdował się bogaty księgozbiór, który miał zostać zniszczony.

Na wielki szacunek zasługuje postawa ówczesnego woźnego szkolnego i jego małżonki – Jana i Janiny Łobodzińskich, którzy z narażeniem własnego życia, uratowali znaczną część księgozbioru przedwojennej szkolnej biblioteki. Dopiero po wyzwoleniu miasta 23 stycznia 1945 roku młode pokolenie mieszkańców naszego miasta mogło uczyć się w tutejszej szkole. Do przystosowania budynku i sal lekcyjnych na potrzeby szkoły przystąpiono w kwietniu 1945 roku, pod czujnym okiem pierwszego kierownika tej placówki pana Antoniego Zawodzińskiego. Pierwszą czynnością było oczyszczenie i uporządkowanie budynku oraz podwórza szkolnego, wstawienie szyb w okna, znalezienie nauczycieli i zorganizowanie zapisów młodzież do szkoły. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 

w szkole przeprowadzono drobne remonty modernizacyjne oraz remont boiska.

        19 października 1964 roku szkoła przeżywała dwie wielkie uroczystości. Nadania imienia Filomatów Pomorskich oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 600 – lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak w budynku naszej dawnej „ Jedynki” w latach 1680 – 1779 mieściła się kolonia Uniwersytetu Jagiellońskiego zwana Akademią Chełmińską. 14 lat po tych doniosłych wydarzeniach, 1 czerwca 1978 roku społeczność szkolna przeżywała wielkie święto. Otrzymała bowiem sztandar, który stał się dumą naszej szkoły. W tym doniosłym dniu uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Oto tekst ślubowania:

 

„Ślubujemy uroczyście otaczać głębokim szacunkiem sztandar Szkoły Podstawowej im. Filomatów Pomorskich

-    Ślubujemy!

Ślubujemy, że sztandar ten będzie nas łączył z miejscem, z którego wyjdziemy, ze szkołą, którą ukończymy

-    Ślubujemy!

Pilnie wypełniać swoje obowiązki, wykonywać dokładnie obowiązki zawarte w Kodeksie Ucznia i polecenia przełożonych

-    Ślubujemy!

Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi

-    Ślubujemy!

Wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę na pożytek ludziom i dla dobra naszej Ojczyzny

-    Ślubujemy!

Wzorować się na chlubnej przeszłości narodu polskiego i pozostać na zawsze wiernym ideom Filomatów

-    Ślubujemy Tobie Ojczyzno!”

 

Sztandar ten towarzyszy nam również obecnie w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

Kto kierował naszą wspaniałą szkołą przez te wszystkie lata?

Pierwszym kierownikiem szkoły był Antoni Zawodziński. W roku szkolnym 1964/ 1965 dyrektorem został pan Józef Krawczyk. W latach 1969- 1981 funkcję dyrektora pełniła pani Eleonora Pawlicka, a przez następne lata pan Zdzisław Grądziel ( 1981-1984) i pani Helena Marlewska ( 1984 – 1988). Od września 1988 roku do końca sierpnia 1999 roku dyrektorem była pani Maria Cichorska. W ostatnim dziesięcioleciu stanowisko to przypadło pani Danucie Guci, a obecnie pani Ewie Nowickiej.

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, miasto otrzymało od Wojska Polskiego budynek znajdujący się przy alei 3-go Maja. Była to dawna składnica map, tzw. „mapiarnia”. Budynek ten został zbudowany w drugiej połowie XIX wieku. Od początku przeznaczony był na cele oświatowe i stanowił część szkoły wojskowej tzw. Korpusu Kadetów. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i powrocie Chełmna do Macierzy w 1920 roku w budynku mieścił się sztab i dowództwo Wojska Polskiego. Budynek tę rolę spełniał do wybuch drugiej wojny światowej. W czasie wojny pomieszczenia zostały zajęte przez okupanta. Po wyzwoleniu ponownie służył wojsku polskiemu, tym razem nie jako budynek sztabowy a jako składnica map. W roku 1989 budynek został wyremontowany.

W roku szkolnym 1990 /1991 uczniowie naszej szkoły zostali przeniesieni do budynku przy alei 3 –go Maja, który dostosowano do potrzeb szkoły podstawowej. Pierwotnie zajęcia miały się tu, odbywać tymczasowo, ponieważ w budynku przy ulicy Szkolnej przeprowadzany był remont kapitalny. Prace remontowo – budowlane trwały do wiosny 1998 roku. 1 marca odbyła się wspaniała uroczystość oddania do użytku wyremontowanych pomieszczeń i sal lekcyjnych. Radość wszystkich była ogromna. Nowe, jasne i przestronne sale lekcyjne wzbudzały zazdrość kolegów i koleżanek z innych chełmińskich szkół. Ale jakże krótka była nasza radość z nowo oddanej szkoły. W roku szkolnym 1998/1999 władze oświatowe wprowadziły kolejną reformę oświaty. Utworzono 3- letnie szkoły gimnazjalne i 6- letnie szkoły podstawowe.

W nowo wyremontowanym budynku szkolnym, z nowo oddaną salą gimnastyczną od początku nowego roku szkolnego1999/2000 zajęcia lekcyjne odbywają uczniowie gimnazjum. A co się stało, z uczniami szkoły podstawowej?

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 już 20 rok uczą się w swojej nowej szkole, która z roku na rok staje się coraz ładniejsza. Są tu pięknie wyremontowane sale lekcyjne, wstawiono nowe okna. Uczniowie klas I - III otrzymali nowe wyposażenie do sal lekcyjnych i zajęć kultury fizycznej. Uczniowie klas IV – VI uczą się w jasnych, czystych i estetycznie urządzonych klaso – pracowniach. Zajęcia z kultury fizycznej odbywają się na basenie i w naszej małej sali gimnastycznej, która została doposażona w nowoczesny sprzęt do wychowania fizycznego. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności na różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych.

Wszyscy mamy nadzieję na to, że nasza szkoła z roku na rok będzie miała więcej uczniów, którzy będą się w niej uczyli z przyjemnością. Przyjazna atmosfera panująca w naszej szkole, ciągła troska o dobro ucznia oraz coraz nowocześniejsze wyposażenie sprzyjają odnoszeniu sukcesów. Sprawiają, że nauka jest przyjemnością, a nie obowiązkiem. Oby nasza szkoła stała i czekała na nas każdego dnia i to jak najdłużej.

Michalina Murawska