W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy: 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczkoz którym można się skontaktować pod adresem mailowym:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do właściciela serwera. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora. 

12Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

DRODZY RODZICE I PRZYJACIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Nasza szkoła współpracuje z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole dzięki któremu istnieje możliwość finansowego wsparcia szkoły poprzez przekazanie 1 % podatku dochodowego. Pozyskane w ten sposób środki będą przekazane na zakup pomocy dydaktycznych dzięki, którym nasi uczniowie będą uczyli się łatwiej i przyjemniej. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę przekazaną na rzecz naszej szkoły.

O szczegóły proszę pytać w sekretariacie szkoły  lub przeczytać załączniki:

1. apel

2. deklaracja (proszę ją wydrukować dwustronnie lub pobrać w sekretariacie gdzie należy ją później oddać)

Procedura wydawania duplikatów świadectw

 

W przypadku utraty świadectwa absolwent może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

Wniosek można pobrać poniżej:

wniosek 

Za wydanie duplikatu świadectwa obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 26 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Chełmnie o numerze 45 1160 2202 0000 0003 3297 0730, z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu świadectwa (podać nazwisko).

Aby otrzymać duplikat świadectwa należy przyjść do sekretariatu szkoły z wypełnionym wnioskiem i pokwitowaniem wpłaty lub przelewu. Wniosek można także pobrać osobiście w sekretariacie.

Osoby mieszkające poza Chełmnem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny na nr 56 676 05 24, celem ustalenia procedury wydania duplikatu i umówienia się na jego odbiór.

Jeżeli procedury nie można załatwić osobiście potrzebne jest stosowne upoważnienie.

Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu zgodnie z ustawą  o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( Dz. U. Nr.225, poz.1635 ze zmianami)