Poniżej znajduje się zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu oraz zasad naliczania stawek najmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni w szkole.

Tutaj: zarządzenie